مشتریان گرامی آسام

جهت خدمات دهی بهتر و با کیفیت تر بر آن شدیم فرآیندهای پشتیبانی را در آسام تقویت کنیم.

یکی از تغییرات در این راستا سیستم تیکت و سامانه ارتباط با مشتریان است.

لطفا از این پس برای ایجاد تیکت جدید به آدرس crm.aasaam.org مراجعه نمایید.

سیستم تیکت پیشین صرفا جهت آرشیو تا مدتی باقی خواهد ماند.

Alexa Account

پلن ۱

برای سایت‌های با بازدید کم

پلن ۲

برای سایت‌های با بازدید متوسط

پلن ۳

برای سایت‌های با بازدید بالا

نیاز به پشتیبانی دارید ؟
ما آماده ایم به سوالات شما پاسخ دهیم !